Willem Breel onderzocht: ‘Zingeving onder jongvolwassenen en de rol van de Me.-scan hierin’.

Willem Breel, oud-stagiair bij TheTrueTalentTeam, heeft onderzoek gedaan naar zingeving onder jongvolwassenen. Dit in het kader van zijn afstudeeronderzoek van de opleiding Toegepaste Psychologie. Willem is bij TheTrueTalentTeam stage gaan lopen wegens zijn interesse in de Jungiaanse psychologie, iets waarop de Me.-scan gebaseerd is. In deze blogpost wil Willem graag delen wat hij tijdens zijn afstuderen heeft geleerd over zingeving en wat de Me.-scan voor hem persoonlijk heeft betekend.

Wat is zingeving?

Zingeving is de persoonlijke betekenis die wij geven aan ons leven en de ervaringen hierin. Wanneer je zingeving ervaart, ervaar je dat het leven er toe doet in een groter geheel en dat je een betekenisvol doel hebt dat je aan het nastreven bent hierin. Daarnaast bestaat zingeving er uit dat je het leven als samenhangend en begrijpelijk ervaart. Je kunt zingeving zien als het verhaal dat je jezelf vertelt om je leven van deze betekenisvolle samenhang te voorzien.

Waarom is zingeving relevant voor jongvolwassenen? 

Jongvolwassenen kunnen in het bijzonder worstelen met zingeving. Er is veel burn-out onder deze doelgroep en jongvolwassenen weten vaak niet wat ze willen. Kenmerkend voor burn-out is dat men cynisch raakt over het leven en zich vervreemd voelt van zijn of haar omgeving. Zingeving speelt een belangrijke rol in het omgaan met stress en het voorkomen van burn-out. Binnen TheTrueTalentTeam wordt waargenomen dat jongvolwassenen vaak niet in contact staan met hun passie of juist niet goed weten hoe ze aan hun passies vorm moeten geven. 

Door met jongvolwassenen die de Me.-scan zijn ondergaan te praten over zingeving heb ik onderzocht op wat voor manier zij bezig zijn met zingeving en of zij de Me.-scan als behulpzaam hierbij hebben ervaren. In de gesprekken kwam naar voren dat jongvolwassenen niet geneigd zijn om te praten over zingeving. Hoewel ze hier het belang wel van inzien, is zingeving niet per se een thema waar ze expliciet mee bezig zijn. Al pratende over het onderwerp merkten veel jongvolwassenen wel op dat ze het idee hadden dat de Me.-scan hiervoor wel degelijk van betekenis is geweest. Zo vonden veel jongvolwassenen de beelden een weerspiegeling van hun persoonlijke waarden en wisten ze hierdoor bijvoorbeeld beter wat ze wilden nastreven. 

Wat kun je hier mee in het werken met de Me.-scan?

Dat het niet per se de norm is om met zingeving bezig te zijn, kan als problematisch gezien worden bekeken vanuit een breder maatschappelijk kader. Waar men vroeger meer vanzelfsprekend een verhaal aangereikt kreeg vanuit religie of door wat er breed in de gemeenschap geloofd werd, staan jongvolwassenen nu op zichzelf om dit verhaal te creëren. Dit kan het moeilijk maken om stressvolle ervaringen van betekenis te voorzien en te weten hoe hierin gehandeld moet worden. Dit lijkt mij vooral het geval wanneer iemand niet de nodige betekenisgeving van het gevoelsleven of begrenzing (passie en vorm) van huis uit heeft meegekregen. De Me.-scan kan uitwijzen wanneer iemand op het gebied van zingeving niet in balans is door passie en vorm te duiden en bespreekbaar te maken.

Door jongvolwassenen te ondersteunen in het creëren van een verhaal over betekenisvolle ervaringen kan zingeving gevonden worden. Hoewel de verhalen die men voorheen gebruikten voor zingeving niet meer vanzelfsprekend aanwezig zijn, is het patroon dat onderliggend is aan dit soort verhalen nog overal te vinden. Met dit patroon bedoel ik het archetype van The hero’s journey. The hero’s journey omschrijft het verhaal van een held die het onbekende trotseert beproevingen overkomt om uiteindelijk terug naar huis te keren en te delen wat hij op zijn reis heeft ontdekt met zijn gemeenschap. Door jongvolwassenen te helpen in het vinden van hun eigen hero’s journey kunnen zij zien hoe zij in staat zijn om te gaan met de beproevingen in hun leven en hun potentie te vervullen. Dit is waar zingeving om draait. 

Wat heb ik persoonlijk geleerd van de Me.-scan? 

Naast dat ik onderzoek heb gedaan naar de Me.-scan heb ik de kans gehad om mezelf te bestuderen vanuit dit instrument. De Me.-scan heeft mij geholpen mijn ware talenten in te zien en heeft me daarnaast pijnlijk gewaar gemaakt van een aantal valkuilen waar ik met beide benen in stond tijdens mijn afstudeertraject. De Me.-scan laat zien dat ik een erg gewetensvolle kant heb die maakt dat ik moeite heb om zaken te begrenzen. Daarnaast heb ik geleerd door de Me.-scan dat ik mezelf ooit heb aangeleerd dat ik tot in den treuren voor mensen moet zorgen waar dit me vaak veel energie kost.

Mijn moeite om te begrenzen zorgde er in mijn afstuderen voor dat ik vast liep. Mijn passie voor intellectuele diepgang en gewetensvolle idealisme maakte dat ik niet verder kwam in het schrijven waardoor ik niet tot een concrete conclusie kon komen. Mijn focus raakte volledig verlamd en hoe hard ik ook werkte de resultaten bleven uit. Op suggestie van mijn collega’s binnen TTTT heb ik besloten er even tussen uit te gaan om me op mezelf te focussen en te reizen. Ik heb een aantal maanden door Zwitserland en Italië gefietst en heb veel tijd met mijzelf doorgebracht. 

Tijdens mijn reis heb ik mogen ervaren hoe de talenten die zichtbaar waren in mijn Me.-scan een rol zijn gaan spelen in hoe ik mijzelf staande hield tijdens mijn reis. Op de dag van mijn vertrek werd de fiets die ik zou gebruiken om rond te reizen voor mijn huis weg gestolen. Dit was zo’n moment waarbij ik flink door de grond zakte van ellende en niet echt wist hoe ik verder moest. Het was op dat moment dat mijn oplossingsgerichte, analytische en contactgerichte talenten in het bijzonder naar voren kwamen. Door te netwerken en te onderzoeken wist ik alle mogelijke kanalen te benutten om binnen korte tijd en nog redelijk binnen mijn budget een nieuwe fiets te regelen om mijn reis te kunnen vervolgen. Verder ben ik gedurende mijn reis in gaan zien dat mijn contactgerichte kant maakt dat ik eigenlijk overal wel vrienden kan maken. 

Uiteindelijk ben ik naar huis teruggekeerd en heb ik mijn scriptie met een goed resultaat afgrond. Door mijn talenten te ervaren durfde ik denk ik iets meer te vertrouwen hierop en kon ik mijn idealistische behoefte aan controle wat meer loslaten. Ook nu blijft dit een zoektocht die de Me.- scan vooral goed voor mij in beeld heeft gebracht. Nu mijn studie is afgerond en ik mij aan het oriënteren ben op een vervolgstap vind ik wel degelijk de bevestiging in mijn Me.- scan. Met mijn communicatieve, analytische kant denk ik dat ik goed tot mij recht zou komen in het onderwijs. Ik ben een echte denker die zijn zingeving vindt in het kritisch nadenken over zaken die spelen om dit vervolgens te kunnen delen met de mensen om mij heen.

Dankjewel Willem voor de inzichten die je ons hebt gegeven en wij wensen je veel succes toe in jouw vervolgstap!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.