Marieke Zuidema

GEACCREDITEERDE VAN DE TTTT:

Wie ben je? Wat drijft je? Wat zijn je talenten? Hoe komt het dat je je soms anders gedraagt dan je zou willen? Hoe kun je gedrag aanpassen? Hoe kun je doelen bereiken? Wat houd je tegen?

Mijn opleiding tot NLP Master Coach in combinatie met de Me. Masterclasses is de basis om met bovenstaande vragen aan de slag te gaan.

De Me. Talentscan geeft heel snel veel informatie die een goede start is voor een coaching traject, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Niet in het minst omdat het ook duidelijk wordt welk gedrag aangeleerd is en daardoor meer energie kost en tevens schaduwgedrag kan veroorzaken. Daarnaast wordt ook het ontwikkelpotentieel duidelijk.

De talentscan is een vast onderdeel van de executive coaching sessies die ik voor Langwyck Consultants verzorg. Het blijkt bijzonder behulpzaam bij het vinden van een antwoord op de vraag waarom mensen vastlopen in een functie of bij een bedrijf. Het is ook een prima start om helder te krijgen wat belangrijk is voor de coachee om goed te functioneren in een volgende baan en richting te geven aan de loopbaanontwikkeling. In combinatie met het persoonlijke deel van de scan vergroot het de bewustwording over wie je bent en hoe je over komt op anderen.

Voor MCRS werving, selectie en detachering zet ik de talentscan in, naast sollicitatiegesprekken, als objectief instrument om meer inzicht te verkrijgen in de talenten van een kandidaat en te zien in hoeverre die overeenkomen met het gewenste profiel en ontwikkeld zijn.
Als een kandidaat voor langere tijd gedetacheerd wordt, is het ook een handig POP- instrument.
In teamverband geeft het inzicht in complementariteit van teamleden. Transparantie over de competenties van de diverse teamleden kan aan de basis staan van een verschuiving van de werkzaamheden binnen het team waarbij optimaal vanuit de persoonlijke talenten en kracht gewerkt wordt. Tevens is het een goede manier om helder te krijgen welke competenties er nog ontbreken in het team zodat bij de selectie van nieuwe teamleden kandidaten gezocht kunnen worden die aanvullende competenties hebben.

Gedurende mijn loopbaan hebben mensen altijd centraal gestaan. Als manager van een uitzendbureau de uitzendkrachten en de klanten, als purser bij de KLM de passagiers en de collega’s in de cabine, de cockpit en de grond en als neurologisch trainer de kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden.

Ik vind het geweldig om als coach cliënten te helpen te reflecteren op en breder te kijken naar zichzelf, hun baan, professie of omstandigheden, inzicht te geven in wat hen drijft en hun talenten. Te zien dat daardoor meer leefruimte en beweging ontstaat en ontwikkeling op gang komt, geeft mij veel energie.

Het resultaat van een coaching traject waarna cliënten zelfstandig verder kunnen, leven en werken vanuit hun kracht of een nieuwe start op de arbeidsmarkt maken, geven mij voldoening.

Met plezier geef ik u meer informatie over een Me. Talentscan analyse of een persoonlijk of professioneel coaching traject.

Werkzaam vanuit Warnsveld | Zeist | Groningen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.