Ellen Westerhout

Geaccrediteerde van de TTTT:

Ellen Westerhout: Vanuit mijn voormalige functie als personeelsfunctionaris en jobcoach heb ik allerlei testen (o.a. psychologische, – persoonlijkheids, – interesse en IQ testen) mogen bespreken met medewerkers. Het was vaak veel papier werk, waarbij het lastig was om tot de kern te komen en goede handvatten mee te geven. De waarde van een test zag ik zeker, maar de vorm kon beter.

Als eigenaar van De Talentversneller ben ik zoek gegaan naar mijn ideale meet instrument voor de start van een traject: een praktische test, die je in ca. 15 minuten invult en die op 1 A-4 tje de kern raakt. Dat werd de Me.

In 2014 heb ik de Me. masterclasses doorlopen en met de We. een start gemaakt.

De Me. vormt de basis van elk traject bij De Talentversneller. Een waardevolle start, want ieder mens, iedere ondernemer barst van het natuurlijk talent en ontwikkelmogelijkheden. Alleen gedurende zijn (werkzame) leven heeft hij een paar kurken op zijn fles gezet, waardoor zijn business minder stroomt.

Bewustwording van waar je goed in bent en wat je nog kan ontwikkelen geeft een enorme boost aan je zelfvertrouwen en aan je business. Weten wat je valkuilen zijn en wat je onder druk aan zichtbaar gedrag laat zien, is erg verhelderend. Om maar niet te spreken over taken, die je beter aan anderen kunt overlaten, omdat je er weinig mee hebt.

Zowel op individueel vlak, als in teams of andere vormen van samenwerking, ervaar ik het werken met de Me. en We.als heel waardevol.

Vragen op het gebied van (samen) werken, ondernemen en persoonlijke groei zijn prima te duiden en vormen een mooi uitgangspunt voor een ontwikkeltraject.

Als geaccrediteerde blijf ik mezelf ontwikkelen d.m.v. intervisiebijeenkomsten, masterclasses en andere waardevolle informatiemomenten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.