Project ‘TalentMatch’: een duurzame inzet van talent

TheTrueTalentTeam heeft in samenwerking met regionale partners een subsidie toegekend gekregen van het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven en de provinciale Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant. De subsidie is toegekend om samen met regionale partners de ‘Me.-talentmatch’ verder te ontwikkelen. Het project ‘TalentMatch’ levert een bijdrage aan het verhogen van duurzaam inzetbaarheid door te focussen op talenten binnen het matchen op rollen op de arbeidsmarkt. 

Wat is de Me.-talentmatch?
De Me.-talentmatch is een carrièreplanningstool gebaseerd op iemands talenten. Met behulp van deze tool kan er objectief en snel beoordeeld worden of de relevante aspecten van functies, rollen, taken of opleidingen passen bij de kwaliteiten en talenten van een kandidaat en andersom. Zo kan er ook gekeken worden welke kandidaten passen bij verschillende rollen binnen een organisatie.

Hoe deze talenten worden opgehaald? Niet door lange, cognitieve en beïnvloedbare vragenlijsten maar door een korte op beeld gebaseerde scan die ophaalt wat van nature bij iemand past. Binnen het project ‘TalentMatch’ wordt écht anders naar talentontwikkeling en -inzet gekeken.

‘Om talenten in beeld te krijgen, heb je beeld nodig’.

Peter van Nieuwburg

Met de Me.-talentmatch wordt niet alleen in beeld gebracht of iemand op dit moment een bepaalde functie of rol kan vervullen, er wordt ook gekeken hoe iemand zich het beste kan ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Tevens wordt iemands wendbaarheid in kaart gebracht. Wendbaarheid geeft aan hoe gemakkelijk iemand kan switchen naar een nieuwe functie. Deze tool is daarom uitermate geschikt voor HR-professionals, 
(semi-)overheidsinstellingen en/of bedrijven waar de ontwikkeling van medewerkers en duurzame inzetbaarheid speerpunten zijn.

De Me.-talentmatch is beschikbaar voor alle niveaus en in meerdere talen.

Hoe draagt de Me.-talentmatch bij aan het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Werken vanuit talenten maakt mensen energieker en productiever. De Me.-talentmatch maakt talent leidend bij het zoeken naar een passende functie of rol. Het gevolg hiervan is een lager uitvalspercentage, minder ziekteverzuim en een hogere betrokkenheid. Dit omdat werknemers echt op hun plaats zitten en taken uitvoeren die hen niet te veel (mentale en fysieke) energie kosten omdat deze taken van nature bij hen passen. Tevens kan de Me.-talentmatch functies en rollen laten zien waaraan zowel de werknemers als werkgever niet gedacht hadden. De scan helpt beide partijen om los te komen uit vaste denkpatronen.

Wat zijn de toekomstplannen die we willen realiseren met behulp van deze subsidie?

Met de bijdrage van het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven en een bijdrage uit de provinciale Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant wordt de online tool ‘Me.-talentmatch’ gebouwd in samenwerking met de regionale projectpartners. Voor dit jaar staan de volgende ontwikkelingen op de planning:

  • Ophalen van de vraag vanuit de projectpartners voor de Me.-talentmatch
  • Het verder ontwerpen en bouwen van de Me.-talentmatch online tool. Hiervoor wordt een kandidaat op basis van het Me.-profiel (klik hier voor meer uitleg over de Me.-scan en het Me.-profiel) gematcht op een rol/functie.
  • De vervolgstap is om vanuit een omschrijving van een rol/functie te kunnen zoeken naar kandidaten op basis van de beschikbare Me.-profielen.
  • De mogelijkheid voor coaches/recruiters/professionals om zelf te definiëren rollen/functies toe te voegen in de tool waarop matching kan plaatsvinden.

Wij zijn enorm blij met deze bijdrage van het Stimuleringsfonds Metropool Regio Eindhoven en de provinciale Subsidieregeling Economie en Innovatie Noord-Brabant. 

Jouw eigen duurzaamheid verhogen?

Wil jij de duurzaamheid van talenten binnen jouw eigen onderneming verhogen met behulp van de Me.-talentmatch? Neem dan contact met ons op via Office@thetruetalentteam.nl of 085 047 0378.

De penvoerder van het project is PeJe-eM B.V.
cox.pjm@gmail.com
0614136009

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.