Wil je meer inzicht krijgen in de talenten en belemmeringen van jouw kind? Heb je een hulpvraag over het gedrag of de opvoeding van je kind? Of sta je als jongere voor een belangrijke keuze in jouw onderwijsloopbaan?

Het afgelopen half jaar hebben wij onderzocht of het mogelijk is om de Me.-scan bij kinderen en jongeren af te nemen. Hiervoor hebben wij de bestaande Me.-scan kindvriendelijk gemaakt en deze bij een ruime groep kinderen en jongeren afgenomen Op basis van de positieve resultaten van dit onderzoek hebben wij een kind-versie van de Me.-scan ontwikkeld. De Me.-scan Junior. Een scan voor kinderen en jongeren vanaf 4 tot en met 17 jaar die is onderverdeeld in verschillende versies op basis van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind, te weten:

  • Mini Me. voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar
  • Kinder Me. voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar
  • Jongeren Me. voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar

Door middel van deze scan kunnen we ouders en opvoeders ondersteunen bij de begeleiding, opvoeding en ontwikkeling van kinderen en daarnaast jongeren helpen meer inzicht in zichzelf te ontwikkelen. De scan geeft inzicht in de kwaliteiten, talenten en gevoeligheden van het kind en de jongere. Daarnaast kan er een koppeling worden gemaakt naar de leer- en opvoedstijl die het beste bij het kind of de jongere aansluit.

Waarmee kun je bij ons terecht?

  • Ouders die een opvoedkundige vraag hebben met betrekking tot hun kind of het gezin.
  • Jongeren die moeite hebben met het maken van een profiel- of studiekeuze.
  • Ouders die zich zorgen maken om bepaald (probleem)gedrag van hun kind.
  • Scholen die op zoek zijn naar een snel instrument waarmee een persoonlijker en gerichter advies/begeleiding kan worden gegeven aan leerlingen.

In overleg met de coach kan bepaald worden welke versie geschikt is voor uw kind en op welke wijze deze kan worden afgenomen. Afhankelijk van de versie kan de afname van de Me.-scan digitaal of face-to-face plaatsvinden.

Om een compleet beeld te krijgen van de wisselwerking tussen ouder(s) en kind wordt het aanbevolen om als ouder eveneens een Me.-scan af te nemen. Het is ook mogelijk om een reeds eerder afgenomen Me.-scan van de ouders te betrekken in de beantwoording van de hulpvraag.

Validatie

Uit de afnames blijkt dat alle kinderen en jongeren de Me.scan Junior gemakkelijk kunnen uitvoeren. Bij de terugkoppeling met de ouders en kinderen blijkt daarnaast dat een goede aansluiting kan worden gemaakt tussen de resultaten van de scan en het beeld dat ouders en opvoeders hebben van hun kinderen en het beeld dat het kind of jongere van zichzelf heeft. Wanneer we kijken naar de bewoordingen die de kinderen gaven aan hun associaties bij de in de scan gebruikte beelden, dan zien we dat 84% van deze beschrijvingen in lijn is met de theoretische achtergrond die deze scan onderbouwt. Op basis van deze bevindingen hebben wij voldoende zekerheid dat de scan ook bij kinderen en jongeren meet wat deze beoogt te meten.

Samengevat kunnen wij met trots vaststellen dat de kindermeting nu al een succes is gebleken en wij deze met veel plezier verder gaan inzetten en uitwerken!

Voor meer informatie kunt u via mail contact opnemen met onze kinder- en jeugdpsychologe Tanja Pas: tanja@thetruetalentteam.nl

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.