De Me.-scan biedt een compacte, toegankelijke en scherpe methode om inzicht te verkrijgen in de mate waarin iemand zijn of haar natuurlijke talenten benut. De Me.-scan bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel maakt gebruik van positieve en negatieve associaties met 8 archetypische beelden. De beleving die een persoon heeft bij de 8 gebruikte beelden geeft direct inzicht in zijn of haar (onbewuste) gedragsvoorkeuren en -allergieën. In het tweede onderdeel van de Me.-scan moeten uit 24 competenties de 10 competenties worden gekozen die hij of zij het best vindt aansluiten op zijn of haar eigen kwaliteiten. De samenhang tussen de keuzes in de twee gedeeltes van de Me.-scan laat zien in hoeverre iemand zijn of haar natuurlijke talenten herkent en in hoeverre hij of zij deze talenten heeft ontwikkeld. Tevens wordt zichtbaar tegen welke belemmeringen en valkuilen iemand kan aanlopen zonder dat hij of zij zich daarvan ten volle bewust is.

me-model
me.-bord

Valkuilen en belemmeringen ontstaan vooral wanneer iemand gedrag ontwikkelt dat niet bij zijn natuurlijke voorkeur past. Dit “aangeleerde gedrag” ontwikkelt zich in de tijd schijnbaar tot een kwaliteit, maar – naast dat dit gedrag meer energie kost dan gedrag dat iemand van nature vertoont – blijk dat dit gedrag onder druk vaak niet effectief is. Bovendien vormt aangeleerd gedrag vaak een belemmering voor de ontwikkeling van iemands echte natuurlijke talenten. Zo zal iemand die moeite heeft de controle los te laten meestal moeite hebben om verantwoordelijkheden te delegeren. Delegerend leiderschap zal zich dan niet snel ontwikkelen! De Me.-scan laat niet alleen zien welke belemmeringen iemand parten kunnen spelen, maar ook wordt duidelijk waar de oorzaak ligt waarom iemand gedrag heeft aangeleerd dat niet echt bij hem of haar past.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.