Match tussen bedrijfscultuur, leiderschapsstijlen en archetypen voor burn-out

Kan een goede aansluiting van bedrijfscultuur, leiderschapsstijl en werkstijl op je natuurlijke kwaliteiten en talenten preventief werken tegen een werk burn-out? Zes studenten van de minor Psychologie voor Young Professionals van Fontys Hogeschool presenteerden donderdag 29 november de resultaten van hun onderzoek.

In opdracht van TheTrueTalentTeam hebben zij onderzoek gedaan naar burn-out op het werk, leiderschapsstijlen, bedrijfsculturen en het oude en nieuwe werken. Vervolgens hebben zij deze onderdelen gekoppeld aan de archetypen die wij gebruiken in ons Me.-model.

 

Wat is een werk burn-out?

Burn-out onderzoek studentenZoals de studenten in hun verslag hebben benoemd, blijft de exacte betekenis van het begrip burn-out continue veranderen. Voor dit onderzoek hebben zij zich verdiept in werk gerelateerde burn-out klachten. Werkcultuur, werkstress, werkverslaving en rolcultuur zijn termen die zij noemen als verschillende oorzaken voor burn-out klachten. Ook de balans tussen werk en privé speelt hierin een rol.

Aansluiting bedrijfscultuur en leiderschapsstijl op natuurlijke voorkeuren

TheTrueTalentTeam biedt medewerkers en werkgevers inzicht in de huidige cultuur en natuur van een organisatie en geeft inzicht in hoeverre de natuurlijke kwaliteiten en talenten van de medewerkers daarbij aansluiten. De manier waarop iemand van nature schakelt vraagt om een werk- of leiderschapsstijl die daarbij aansluit. Welke vorm van leiderschap, wat voor bedrijfscultuur en wat voor werkstijl past er bij een persoon? Kun je de verschillende vormen koppelen aan de 8 typeringen die wij hanteren in onze Me.-scan?

De studenten hebben na literatuuronderzoek een koppeling gemaakt tussen de leiderschapsstijlen van McGregor, de cultuurtyperingen van Hofstede en Handy en de archetypen die wij hanteren.

De uitkomsten geven een voorspellende waarde van welke werkculturen, werkstijlen en leiderschapsstijlen het beste bij de archetypen aansluiten. Zo zal een medewerker die van nature behoefte heeft aan concreetheid, duidelijke taken en een focus op resultaat waarschijnlijk goed tot zijn recht komen in een rollencultuur en procesgerichte werkomgeving waar een leider de medewerker motiveert om doelen te bereiken. Dezelfde medewerker zal waarschijnlijk minder goed functioneren in een werkomgeving zonder duidelijke leidinggevenden en aanwezige structuren waarbij erop vertrouwd wordt dat de medewerker zelf met goede ideeën en initiatieven komt en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Hoe efficiënter de aansluiting, hoe meer energie en plezier een medewerker in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden zal ervaren.

Vervolgonderzoek

De koppeling is gemaakt. Om daadwerkelijk te bewijzen of deze koppeling juist is en op korte en lange termijn preventief zou kunnen werken ten aanzien van werk burn-out klachten zal een vervolgonderzoek gestart moeten worden.

Mocht je meer informatie willen over de output van het onderzoek, neem dan contact op met rowanda@thetruetalentteam.nl

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.