Directiewisseling TheTrueTalentTeam

Op 1 november 2018 heeft Peter van Nieuwburg aan Rowanda Blijenberg en Wout de Greef gevraagd de directie op zich te nemen van de TheTrueTalentTeam Benelux B.V. en mede de verantwoordelijkheid te dragen voor onze activiteiten in Nederland. Nu exact twee en een half jaar later is het voor beiden tijd om, naast een rol binnen TheTrueTalentTeam Group, hun eigen ondernemingen verder uit te gaan bouwen.

Ontwikkelingen binnen TheTrueTalentTeam

Reeds voor de Corona-pandemie hebben wij ons bedrijfsmodel gewijzigd waarbij wij ons sterker dan voorheen zijn gaan richten op het verder ontwikkelen van onze producten en op onze dienstverlening aan coaches, consultants, HR-professionals en onderwijsinstellingen. Ondanks de Corona-pandemie hebben we deze wijziging in ons bedrijfsmodel in 2020 versneld doorgevoerd.

Met ons huidige bedrijfsmodel veranderen de rollen en werkzaamheden binnen het bedrijf. Zo hebben we minder direct werk bij cliënten, doen we meer aan kennisoverdracht aan en ondersteuning van onze professionele klanten en ten slotte besteden we (nog) meer van onze tijd aan productontwikkeling.

Wij hebben de Me.-scan en We.-scan ontwikkeld om haarscherp in beeld te brengen of en in hoeverre iemand zijn/haar kwaliteiten en talenten echt maximaal kan benutten binnen een team of bedrijf. Vanuit een van onze kernwaarden – compromisloze eerlijkheid – kunnen en willen wij natuurlijk “doen wat we preken” en dus hebben we onze rollen binnen (en buiten) TheTrueTalentTeam opnieuw bepaald. 

Wat betekent dit voor jou? 

Rowanda zal zich vanaf 1 juni volledig gaan richten op haar eigen bedrijf en vanuit haar bedrijf TheTrueTalentTeam ondersteunen als trainer voor de Me.-master 1, Me.-master 2 en We.-master 1. Wout zal vanuit zijn eigen bedrijf de ICT-ontwikkelprojecten onder zijn hoede nemen. Binnen TheTrueTalentTeam blijft Peter eindverantwoordelijke. 

Voor onze relaties verandert er weinig. De kwaliteit en servicegerichtheid die je van ons gewend bent, blijven wij onverminderd leveren. Wel willen wij je verzoeken om vragen met betrekking tot de opleidingen, voortaan te stellen via ons algemene e-mailadres, office@thetruetalentteam.nl, of telefonisch via ons algemene telefoonnummer +31 (0) 85 047 03 78. Voor alle servicevragen, zoals die aangaande het platform, verwijzen wij graag naar Rosanne Stofmeel. Ook zij is te bereiken via het algemene e-mailadres. 

Youssra Khairy richt zich binnen TheTrueTalentTeam op de marketing en communicatie en zij is verantwoordelijk voor het managen van alle commerciële zaken. Zij is te bereiken via youssra@thetruetalentteam.nl.

Wij hebben er vertrouwen in dat de aanpassingen binnen ons team zowel aan Rowanda en Wout als aan Rosanne en Youssra de ruimte bieden om én een relevante bijdrage te leveren aan de verdere uitbouw van TheTrueTalentTeam én om verdere stappen te zetten in hun eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Eindhoven, 1 juni 2021
Peter van Nieuwburg

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.