Me.-Master 1

De Me.-Master 1 is een tweedaagse basisopleiding waarin de deelnemers allereerst inzicht verwerven in de psychologische principes die ten grondslag liggen aan het Me.-model. Vervolgens kunnen zij zich de basisvaardigheden eigen maken om de Me.-profielen op een juiste wijze te interpreteren en de basispatronen aan anderen toelichten in een Me.-analysegesprek.

Alvorens aan deze opleiding te kunnen deelnemen, is vereist dat de deelnemer de Me.-scan heeft ingevuld. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats waarin de deelnemer een Me.-analysegesprek krijgt op basis van zijn of haar Me.-scan. Daarnaast wordt gesproken over de motivatie van de deelnemer om aan de Me.-Master 1 deel te nemen en over de toepassingsmogelijkheden die voor hem of haar relevant zijn.

Me.-Master 2

De Me.-Master 2 is een tweedaagse opleiding waarin de deelnemers worden meegenomen in de onbewuste en bewuste gedragsdynamieken die met de Me.-scan zichtbaar worden gemaakt. In deze opleiding wordt ingegaan op de invloeden die de archetypische energieën en de gekozen competenties hebben op het functioneren van mensen, op hun persoonlijke ontwikkeling en op de belemmeringen die mensen ervaren. Na deze opleiding zijn deelnemers in staat om de inzichten die de Me.-scan biedt, te vertalen in een Me.-analysegesprek en kandidaten te adviseren bij de keuzes die zij kunnen maken naar aanleiding van het analysegesprek.

Deelname aan deze opleiding is mogelijk voor Me.-Master 1 geaccrediteerden. Onderdeel van deze opleiding is een begeleiding in de praktijk waarbij een ervaren Me.-coach de deelnemer begeleidt in 3 Me.-analysegesprekken.

Me.-Master 3

De Me.-Master 3 is een vierdaagse opleiding voor deelnemers met coachervaring waarin de aansluiting wordt gemaakt tussen de Me.-coachsystematiek en andere coachmethodieken. De Me.-Master 3 biedt deelnemers een diepgaand inzicht in het Me.-model en de onder het model liggende principes. De deelnemer leert hoe in een Me.-analysegesprek of Me.-coachgesprek vanuit de coachvragen van een kandidaat onderliggende thema’s zichtbaar kunnen worden gemaakt en vervolgens op welke wijze vanuit deze thema’s ondersteuning aan de kandidaat kan worden geboden om effectieve stappen te maken om thema’s op te lossen of hanteerbaar te maken. In de Me.-Master 3 wordt veel aandacht besteed aan schaduwwerking, projectiemechanismen en semantiek in coaching. De opleiding kent naast een theoretisch deel een praktijkdeel waarin veel geoefend wordt.

Deelname aan deze opleiding is mogelijk voor Me.-Master 2 geaccrediteerden met minimaal 2 jaar coachervaring. Onderdeel van deze opleiding is een leercoaching van 3 sessies met een ervaren Me.-coach

We.-Master 1

De We.-Master 1 opleiding is een eendaagse opleiding waarin de groepsdynamieken worden uitgewerkt die op basis van de Me.-scan worden verkregen. De opleiding bestaat uit een aantal compacte theoretische blokken en een aantal praktische ervaringsblokken.

Deelname aan deze opleiding is mogelijk voor Me.-Master 1 & 2 geaccrediteerden.

Accreditatieprogramma

Alle Me.-Master en We.-Master opleidingen worden afgesloten met een examen en certificaat (indien het examen succesvol wordt afgesloten). De Me.– en We.-certificaten zijn een bewijs van accreditatie om op het aan de betrokken Master-opleiding verbonden niveau met de Me.-scan te werken. De accreditaties hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Jaarlijkse verlenging van de accreditatie is afhankelijk van volwaardige deelname aan het accreditatieprogramma dat is verbonden aan de verschillende Masters.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.